Otrzymuj pierwsza(y) informacje o nowościach i odbierz kod rabatowy na pierwsze zamówienie >>

Rozmiar

Pokaż więcej

Kolor

Pokaż więcej

Krój

Pokaż więcej

Materiał

Pokaż więcej

Kolekcja

Pokaż więcej
Strona główna Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług dostępnych na stronie www.missliberte.com.

I. WSTĘP

 1. Administratorem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.missliberte.com (nazywanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sklep”)  oraz danych osobowych klientów Sklepu jest MISS LIBERTE Magdalena Zawadzka w Warszawie (02557), ul. Bałuckiego 32/9, NIP: 972-106-18-29, Regon: 361042208.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu, określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.
 4. Informacje o Produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Produktu, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Produktów.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

 1. MISS LIBERTE Magdalena Zawadzka umożliwia zawieranie umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży produktów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu (nazywanego w dalszej części niniejszego Regulaminu – „Klientem”), a MISS LIBERTE Magdalena Zawadzka z siedzibą w Warszawie (nazywaną w dalszej części niniejszego regulaminu - MISS LIBERTE).
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. MISS LIBERTE zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji MISS LIBERTE podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
 6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
  e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Produkty w następujący sposób:
  a) Na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
  b) Pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Produktów na adres e-mail: [email protected]. - dotyczy tylko produktów lub lokalizacji dostawy, niedostępnych w sklepie online.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. Zamówienia złożone pocztą elektroniczną w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub rachunku.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktów oraz kosztów ich dostawy.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 5 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną MISS LIBERTE co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, oraz niniejszym Regulaminem.
 8. Po złożeniu zamówienia zgodnie z pkt 5 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta Sklepu. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz MISS LIBERTE umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 8 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayPal.pl lub PayU.pl lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

IV. DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje najwcześniej do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży i kosztów przesyłki, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PayU, PayPal bądź zwykłym przelewem internetowym).
 2. Produkty dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1-2 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku produktów dostępnych w przedsprzedaży (tzw. pre-order) szacowany czas wysyłki jest każdorazowo określony w opisie produktu.
 3. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm spedycyjnych InPost oraz DPD. Aktualne opłaty za dostawę produktów są widoczne w procesie składania zamówienia. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 4. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 5. Klienci mają możliwość wskazania miejsca dostawy produktów do kraju znajdującego poza terytorium krajów widocznych na liście wyboru kraju dostawy widocznej w Sklepie (nazywanych w dalszej części Regulaminu "Kraj spoza listy"), z następującymi zastrzeżeniami:
  a) Złożenie zamówienia z miejscem dostawy produktów do Kraju spoza listy może nastąpić wyłącznie drogą poczty elektronicznej, poprzez przesłanie zamówienia zawierającego wskazanie wybranych Produktów na adres e-mail: [email protected].
  b) W ciągu 2 dni roboczych Sklep odeśle do Klienta informację o możliwości lub odmowie możliwości realizacji zamówienia, wraz z propozycją kosztów dostawy.
  c) Po obopólnym uzgodnieniu kosztów dostawy przesłane zostaje końcowe podsumowanie zamówienia oraz dane do płatności, z prośbą o potwierdzenie zamówienia
  d) Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktów oraz kosztów ich dostawy.
  e) Zamówienie będzie realizowane po dokonaniu płatności przez Klienta
 6. Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5 powyżej stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:
  a) Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy produktów, przy czym standardowo nie przekracza on 20 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  b) Dostawa produktów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  c) Koszty zwrotu produktów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.
 7. Sklep nie kieruje swojej działalności do Krajów spoza listy, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy Produktów Kraj spoza listy, na zasadach określonych powyżej.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Informacja o cenie zakupu produktu podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Produktów, wskazanego w pkt III ust. 8. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w powiadomieniu mailowym.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 3. Klient płaci cenę za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  a) Przelewem bankowym tradycyjnym lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU lub PayPal przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek MISS LIBERTE lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisów PayU lub PayPal) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
  b) W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny produktów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
 4. MISS LIBERTE zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 5. Po wyborze metody płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisów PayU lub PayPal Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty PayU lub PayPal, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez PayU lub PayPal jako agentów rozliczeniowych.

VI. REKLAMACJE PRODUKTÓW

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. MISS LIBERTE odpowiada za wady fizyczne lub prawne Produktów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  MISS LIBERTE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Każdy produkt kupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie produktu wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: MISS LIBERTE  ul. Flory 7/3, 00-587 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep missliberte.com”. Formularz reklamacyjny jest przesyłany na żądanie drogą poczty elektronicznej, po zgłoszeniu chęci jego otrzymania na adres [email protected].
 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany produkt.
 5. Jeżeli Produkt ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  a) Złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  b) Żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

VII. ZWROTY PRODUKTÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktów. Ponieważ Produkty dostępne w Sklepie produkowane są w w krótkich seriach, zwroty dokonane po upływie 14 dni nie będą uznane.
 3. Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty, które nie noszą żadnych znamion noszenia, posiadają oryginalnie przymocowaną metkę i są nieuszkodzone. Aby mieć możliwość zwrotu, ze względów higienicznych koniecznie jest przymierzanie majtek na cienką bieliznę.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres: MISS LIBERTE  ul. Flory 7/3, 00-586 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 5. Po otrzymaniu oświadczenia wskazanego w ust 4, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Klient odsyła Produkty, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres: MISS LIBERTE, ul. Flory 7/3, 00-586 Warszawa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 8. Możliwy jest również zwrot Produktów osobiście pod adresem showroomu MISS LIBERTE, ul. Flory 7/3, 00-586 Warszawa, wyłącznie w godzinach działania showroomu, podanych na stronie Sklepu. W przypadku zwrotu osobistego Klient zobowiązany jest dostarczyć zwracane produkty wraz z potwierdzenim zakupu i numerem zamówienia.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wartość zwróconych Produktów. Koszt dostarczenia produktów (koszt wysyłki kurierskiej) jest zwracany w przypadku zwrotu całości zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia (wybranych Produktów), koszt wysyłki nie jest zwracany. Zwrot środków następuje niezwłocznie po otrzymaniu odesłanych przez Klienta produktów i pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków par VII pkt 3. W przypadku zwrotów dostarczonych osobiście, zwrot środków zostanie dokonany w ciągu 2 dni roboczych po dostarczeniu zwracanych Produktów.
 11. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem.
 12. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. WYMIANA PRODUKTÓW

 1. Klient ma możliwość dokonania jednorazowej, bezpłatnej wymiany zamówionego towaru na inny rozmiar (w ramach tego samego produktu)
 2. Wymianie podlega wyłącznie bielizna, która nie nosi żadnych znamion noszenia, posiada oryginalnie przymocowaną metkę i jest nieuszkodzona.
 3. Aby dokonać wymiany należy przesłać stosowne oświadczenie drogą elektroniczną pisząc na adres [email protected], w tytule maila podając numer zamówienia oraz dopisek „WYMIANA”
 4. Aby zarezerwować nowy rozmiar i dokonać wymiany, niezwłocznie po odesłaniu bielizny należy:
  a. Złóżyć w sklepie online nowe zamówienie na właściwy rozmiar (w ramach tego samego produktu)
  b. W polu „uwagi do zamówienia” umieścić adnotację „Wymiana zamówienia nr…. (tu numer poprzedniego zamówienia)”.
  c. W opcjach płatności należy wybrać „przelew tradycyjny”. Nie należy opłacać przelewu – po otrzymaniu przesyłki z wymienianym rozmiarem Sprzedawca zrealizuje zamówienie na wymianę na własny koszt.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
  c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Produktów.
 2. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  a) Dostęp do sieci Internet,
  b) Korzystanie z aktualnej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Chrome, Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. MISS LIBERTE informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe zasady używania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

X. ZAPISY KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez MISS LIBERTE wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Produktów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 6. MISS LIBERTE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej.
 7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.